29/01/2015 11:12:43 GMT
Từ ngày 28/01 đến 05/02/2015, Ban QLDA họp báo cáo với Phái đoàn đánh giá của ADB về tình hình triển khai Dự án.Tham dự các buổi làm việc, có ông Norman LaRocque – Chuyên gia chính về giáo dục, bà Donna Medenilla, Cán bộ Dự án, ông Jose Tiburcio Nicolas, Chuyên gia về Tái định cư, và Giám đốc, Phó Giám đốc, các chuyên gia tư vấn của Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN (PMU-USTH), Ban QLDA Trường (UIU).


PMU-USTH và UIU đã báo cáo với Phái đoàn đánh giá của ADB về tình hình triển khai thực hiện Dự án, các hoạt động, gói thầu đã và đang triển khai trong năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015, trong đó trọng tâm là việc chuẩn bị cho công tác thiết kế và xây dựng khuôn viên Trường ĐHKHCNHN.Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 5
Lượt truy cập: 1,813,807