26/01/2015 11:16:29 GMT
Ngày 23/01/2015, Ban QLDA đã có buổi họp giao ban hàng tháng với Đại Sứ quán Pháp. Tại cuộc họp, Ban QLDA và Ban QLDA Trường (UIU) đã cập nhật tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các hoạt động trong tháng 01/2015 và kế hoạch thực hiện năm 2015, trong đó nhấn mạnh các hoạt động có sự phối hợp với các đối tác Pháp. Đại Sứ quán Pháp,  Ban QLDA, Trường ĐHKHCNHN và Ban QLDA Trường (UIU) cũng đã trao đổi kế hoạch tổ chức cuộc họp Hội đồng Trường dự kiến tháng 3/2015.


Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện Đại Sứ quán Pháp, Ban Giám đốc Ban QLDA xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN), Trường ĐHKHCNHN và Ban QLDA Trường (UIU). Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1,813,850