10/11/2014 08:53:21 GMT

Ngày 06/11/2014, Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN (PMU-USTH) và Ban QLDA Trường (UIU) đã có buổi làm việc về phân khu chức năng Trường ĐHKHCNHN. Tham dự buổi họp có Ban Giám đốc PMU-USTH, Giám đốc UIU, Tư vấn trong nước và quốc tế về giáo dục đại học và các tư vấn, cán bộ chuyên trách.

Dựa trên các sản phẩm của Tư vấn quốc tế về phân khu chức năng cũng như nhu cầu thực tế trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường ĐHKHCNHN, PMU-USTH và UIU đã thống nhất các nội dung về phân khu chức năng Trường ĐHKHCNHN, phục vụ cho giai đoạn thiết kế và xây dựng Trường ĐHKHCNHN.


Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 1,829,753