01/04/2015 09:54:56 GMT
Ngày 31/3/2015, Ban QLDA đã có buổi làm việc với Đại Sứ quán Pháp và ông Bernard Legube, Chủ tịch Liên minh Đào tạo Trường ĐHKHCNHN. 
Tại buổi làm việc, Ban QLDA đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án, đặc biệt là công tác chuẩn bị thiết kế Trường ĐHKHCNHN. Đại Sứ quán Pháp và Liên minh Đào tạo Trường ĐHKHCNHN đánh giá cao những kết quả mà Ban QLDA đã đạt được và đề xuất một số phương án phối hợp giữa các bên để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban QLDA trong quá trình triển khai thực hiện Dự án và nâng cao chất lượng dạy và học của Trường ĐHKHCNHN trong tương lai.

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 7
Lượt truy cập: 1,813,911