27/02/2013 08:33:54 GMT
Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo mời các tư vấn có năng lực và kinh nghiệm phù hợp bày tỏ quan tâm về vị trí Tư vấn trong nước Đánh giá độc lập về Tái định cư.
 
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 2
Lượt truy cập: 1,788,942