Tư vấn Đấu thầu (mã số PMU-C9); Tư vấn Quản lý xây dựng (mã số PMU-C10); Kế toán tổng hợp (mã số PMU-C11); Phiên dịch (mã số PMU-C12); Tư vấn Quốc tế về Đấu thầu (mã số PMU-C13); Tư vấn trong nước về Đấu thầu (mã số PMU-C14); Trợ lý Đấu thầu (mã số PMU-C15); Tư vấn trong nước về Quản lý hợp đồng (mã số PMU-C16); Tư vấn trong nước về Kiến trúc (mã số PMU-C17). Xem tiếp...
Kính mời các nhà thầu có tên trong danh sách kèm theo đến Ban QLDA để nhận Hồ sơ yêu cầu và nộp đề xuất kỹ thuật cho dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập toàn bộ dự án năm 2015 - 2016 Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội Xem tiếp...

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 1,829,756