26/08/2015 08:02:45 GMT

Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo mời các tư vấn có năng lực và kinh nghiệm phù hợp bày tỏ quan tâm về vị trí Tư vấn điều phối hoạt động dự án

.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 
KHOẢN VAY SỐ 2750/2751-VIE
 
THÔNG BÁO MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM 

(gia hạn)
Tư vấn điều phối hoạt động dự án

 

1.   Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã tiếp nhận các khoản vay từ phía Ngân hàng Phát triển ChâuÁ (ADB) và nguồn vốn đối ứng từ phía Chính phủ Việt Nam để đầu tư thực hiện Dựán xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN). Dự án sẽ sử dụng một phần số tiền khoản vay này để thanh toán cho các gói thầu dịch vụ tư vấn.

2.   Chủ đầu tư là BộGDĐT, đại diện là Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Ban QLDA), nay mời các tư vấn có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ quan tâm đối với việc cung cấp các dịch vụ cho gói thầu: Tư vấn điều phối hoạt động dự án

3.   Việc lựa chọn cácsẽ do Ban QLDA thực hiện. Miêu tả chi tiết dịch vụ và Điều khoản tham chiếu (ĐKTC) có thể tải về từ website của ADB tại http://csrn.adb.org hoặc website của dự án tại http://pmu-usth.edu.vn. Thời gian dự kiến bắt đầu là từ tháng 9/2015 cho đến khi kết thúc Dự án (tháng 12/2017). Hợp đồng sẽ được ký theo năm và gia hạn phụ thuộc vào vào chất lượng công việc của tư vấn.

4.    Quá trình tuyển chọn sẽ được tiến hành theo hình thức Lựa chọn tư vấn cá nhân (ICS) theo quy định trong Sổ tay hướng dẫn của ADB về Sử dụng tư vấn (Phát hành tháng 03/2013 và điều chỉnh tại từng thời điểm).

5.    Các tư vấn quan tâm có thể tải mẫu Hồ sơ quan tâm (HSQT) và các Điều khoản tham chiếu từ các website kể trên hoặc gửi thư yêu cầu tới địa chỉ dưới đây. Tư vấn có thể nộp Hồ sơ trực tuyến tại website CSRN của ADB hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban QLDA. Thời hạn nộp HSQT là đến hết ngày 04 tháng 09 năm 2015.


Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tầng 11, Nhà B1,Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,

Đường Trần ĐạiNghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:+84.4.36231663     Fax: +84.4.36231659   Email: contact@pmu-usth.edu.vn


Thao khảo chi tiết tại:

1.150804_TOR_Coordinator_VI.pdf

2.CV-format-individual-VI.doc 

3.EOI-individual-VI.doc

4. CV-format-individual-EN.doc 

5. EOI-individual-EN.doc

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 12
Lượt truy cập: 1,537,528