28/02/2017 10:35:02 GMT
Kính mời các nhà thầu có tên trong danh sách kèm theo đến Ban QLDA để nhận Hồ sơ yêu cầu và nộp đề xuất kỹ thuật cho dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập toàn bộ dự án năm 2015 - 2016 Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 19
Lượt truy cập: 1,537,763