25/11/2014 02:07:20 GMT
Địa điểm: Văn phòng Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN.

Thời điểm đóng thầu: 10h00 ngày 25/11/2014

Số lượng Hồ sơ dự thầu: 04 hồ sơ dự thầu

Thời điểm mở thầu: 10h00 ngày 25/11/2014

Ban QLDA đã tiến hành mở 04 hồ sơ dự thầu trước sự chứng kiến của tất cả nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu. Nội dung buổi mở thầu đã được Ban thư ký ghi lại trong biên bản mở thầu với sự xác nhận của các nhà thầu. Buổi mở thầu diễn ra công khai, minh bạch.

  
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 4
Lượt truy cập: 1,829,774