27/02/2015 02:27:01 GMT
 Ngày 01/02/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BKH quy định Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/03/2010.

Chi tiết xem tại: TT4BKH1.doc
                          TT4BKH2.doc
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 1,320,117