27/02/2015 03:18:20 GMT
Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/09/2011 của Bộ Kế hoạch – Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2011.

Xem chi tiết tại: TT09.2011_BKHDT.doc
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 2
Lượt truy cập: 1,320,100