05/02/2015 09:16:09 GMT

Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo mời các tư vấn có năng lực và kinh nghiệm phù hợp bày tỏ quan tâm về vị trí Tư vấn trong nước về hoạt động giáo dục đại học (NCHEO)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Khoản vay số: 2750-VIE/2751-VIE

Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

(Trường Đại học Mô hình mới)

Thư mời quan tâm

1.   Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã tiếp nhận các khoản vay từ phía Ngân hàng phát triển châuÁ (ADB) và nguồn vốn đối ứng từ phía Chính phủ Việt Nam để đầu tư thực hiện Dự án xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN). Dự án sẽ sử dụng một phần số tiền khoản vay này để thanh toán cho các gói thầu dịch vụ tư vấn.

2.   Chủ đầu tư là Bộ GDĐT, đại diện là Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Côngnghệ Hà Nội (Ban QLDA), Bộ Giáo dục và Đào tạo kính các tư vấn có đủ tư cách hợplệ bày tỏ quan tâm đối với việc cung cấp các dịch vụ cho gói thầu Tư vấn trong nước về hoạt động giáo dục đại học (NCHEO).

3.   Việc lựa chọn Tư vấn trong nước về hoạt động giáo dục đại học sẽ do Ban QLDA thực hiện. Miêu tả chi tiết dịch vụ và Điều khoản tham chiếu (ĐKTC) có thể tải về từ website của ADB tại http://csrn.adb.org hoặc website của dự án tại http://pmu-usth.edu.vn. Tư vấn sẽ thực hiện dịch vụ trong 12 tháng, bắt đầu từ tháng 4 năm 2015 và dự kiến hoàn thành công việc vào tháng 3 năm 2016. Hợp đồng sẽ được ký theo năm và gia hạn phụ thuộc vào vào chất lượng công việc của tư vấn.

4.    Quát rình tuyển chọn sẽ được tiến hành theo hình thức Lựa chọn tư vấn cá nhân (ICS)theo quy định trong Sổ tay hướng dẫn của ADB về Sử dụng tư vấn (Phát hành tháng 03/2013 và điều chỉnh tại từng thời điểm).

5.    Các tư vấn quan tâm có thể tải mẫu Hồ sơ quan tâm (HSQT) và các Điều khoản tham chiếutừ các website kể trên hoặc gửi thư yêu cầu tới địa chỉ dưới đây. Thời hạn nộp HSQT là ngày 02 tháng 3 năm 2015.

Ban quản lý dự ánxây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tầng 11, nhà B1

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đường Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng

Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+844) 3623 1663; Fax: (+844) 3623 1659


Thao khảo chi tiết tại:   

1. 20130712_REOI_NCHEO_VIE.pdf

2.CV-format-individual-VI.doc 

3.EOI-individual-VI.doc

4. CV-format-individual-EN.doc 

5. EOI-individual-EN.doc


Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 4
Lượt truy cập: 1,320,106