15/07/2014 02:18:15 GMT

Thông báo mời thầu

1.      Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) đã nhận tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để tài trợ kinh phí cho Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trường ĐHKHCNHN). Một phần tiền của khoản vốn vay này sẽ được sử dụng để chi trả hợp đồng có tên trên đây. Gói thầu được mở cho các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ của ADB.

2.       Ban quản lý Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Ban QLDA ĐHKHCNHN) (Bên mời thầu) nay xin mời các nhà thầu đủ tiêu chuẩn hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu được niêm phong hợp lệ cho  công trìnhxây dựng hàng rào chống tái lấn chiếm khu đất với độ dài 3.667 m bao gồm móng và thân hàng rào.

3.      Gói thầu sẽ được tiến hành theo Hình thức Đấu thầu cạnh tranh trong nước và tuân thủ theo Phương thức đấu thầu Một giai đoạn một túi hồ sơ theo quy định của ADB và được tổ chức đấu thầu rộng rãi đối với tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ như được mô tả trong Hồ sơ mời thầu.

4.      Các nhà thầu hợp lệ đáp ứng các yêu cầu về năng lực chính như sau sẽ được mời tham gia đấu thầu:

-          Giá trị tài sản ròng trong năm vừa qua, tính bằng tổng tài sản trừ tổng nợ phải trả, là số dương;

-          Doanh thu xây dựng trung bình hàng năm tối thiểu 24 tỷ đồng, tính bằng tổng thanh toán có xác nhận từ các hợp đồng đang thực hiện hoặc hoàn thành, trong vòng 3 năm trở lại đây;

-          Nhà thầu cần chứng minh khả năng tiếp cận, hoặc tính sẵn có của tài sản lưu động, dòng tín dụng, hoặc các nguồn lực tài chính khác (ngoài các khoản tạm ứng hợp đồng) đáp ứng được yêu cầu nguồn lực tài chính của nhà thầu thực hiện hợp đồng này là 3 tỷ đồng;

-          Tham gia ít nhất 01 hợp đồng đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng 5 năm trở lại đây và tương tự với nội dung của gói thầu này, trong đó giá trị phần tham gia của nhà thầu ít nhất 9,6 tỷ đồng.

5.      Thông tin chi tiết và tìm hiểu hồ sơ mời thầu, vui lòng liên hệ: Văn phòng Ban QLDA ĐHKHCNHN:

    Người nhận: TS. Nguyễn Văn Ngữ, Giám đốc Dự án

    Tầng/Phòng: Tầng 11, Tòa nhà B1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

    Phố: Trần Đại Nghĩa

    Quận: Hai Bà Trưng

    Thành phố: Hà Nội

    Nước: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Điện thoại: +84 4 362 31 663             Fax: +84 4 362 31 659

Email: contact@pmu-usth.edu.vn   

6.      Để mua hồ sơ mời thầu tiếng Việt, các nhà thầu hợp lệ cần phải:

·         Gửi thư tới địa chỉ nêu trên yêu cầu Hồ sơ mời thầu gói thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) Số: PMU-USTH-W-004 – Xây dựng hàng rào chống tái lấn chiếm khu đất.

·         Trả lệ phí không hoàn lại 1.000.000 VND (Bằng chữ: một triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt tại địa chỉ nêu trên.

7.      Nộp Hồ sơ dự thầu:

·         Tại địa chỉ nêu trên;

·         Trước hoặc vào 10 giờ 00 ngày 14 tháng 8 năm 2014 (giờ Hà Nội);

·         Nộp cùng Bảo đảm Dự thầu là 250.000.000 đồng theo quy định tại Hồ sơ mời thầu.

Mở thầu ngay sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự thầu với sự hiện diện của các đại diện nhà thầu lựa chọn tham dự.

Tham khảo chi tiết tại:

140715_Invitation for bids-Fence-VI.pdf
 

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 1,320,093