27/02/2015 09:32:47 GMT
Ngày 26/10/2013, Quốc hội đã ban hành luật số số 43/2013/QH13 về Luật đấu thầu. Luật đấu thầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2014.

Xem chi tiết tại đây: Luat_43_2013_dauthau.pdf
Các tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tin khác
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 2
Lượt truy cập: 1,829,711