27/02/2015 09:19:04 GMT
Ngày 26/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/08/2014.

Xem chi tiết tại đây: Nghidinh_63.2014.ND-CP_vn.pdf
   
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 4
Lượt truy cập: 1,829,747