06/02/2017 10:53:47 GMT

Căn cứ vào quyết định số 2073/QĐ-VHL của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 15 tháng 12 năm 2016 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu kiểm toán độc lập toàn bộ dự án năm 2015, 2016 Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

chi tiết:
16116_20161215_QĐ 2073_VHL vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Kiểm toán 2015-2016.pdf
Các tin khác
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 6
Lượt truy cập: 1,829,716