01/04/2014 02:58:45 GMT
Căn cứ vào quyết định số 1112 /QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ngày 31 tháng 03 năm 2014 về việc  phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu trong thành phần C, D do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2014 thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 6
Lượt truy cập: 1,537,516