16/04/2015 09:33:44 GMT
Căn cứ vào quyết định số 1201 /QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ngày 10 tháng 04 năm 2015 về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu trong thành phần C, D do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện năm 2015-2016 thuộc Dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

chi tiết: 20150410_1201_QD-BGDDT_vv phe duyet KHDT goi thau trong TP C,D do BGĐT thuc hien 2015 -2016 thuoc DA XD trg DHKHCNHN.pdf
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 1,537,584