23/09/2014 10:57:28 GMT
Ngày 23/112012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/05/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/01/2013.

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 14
Lượt truy cập: 1,537,771