22/09/2014 10:41:40 GMT
Ngày 07/05/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 48/2010/NĐ-CP quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/07/2010.

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 1
Lượt truy cập: 1,339,266