09/02/2015 09:05:35 GMT
Căn cứ vào quyết định số 219 /QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo ngày 21 tháng 01 năm 2015 phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Bạn quản lý Dự án Xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

xem chi tiết tại đây:  219QD-BGĐT_Phe duyet KHHD 2015.pdf
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 12
Lượt truy cập: 1,537,686