06/03/2019 06:05:58 GMT
Tư vấn Đấu thầu (mã số PMU-C9); Tư vấn Quản lý xây dựng (mã số PMU-C10); Kế toán tổng hợp (mã số PMU-C11); Phiên dịch (mã số PMU-C12); Tư vấn Quốc tế về Đấu thầu (mã số PMU-C13); Tư vấn trong nước về Đấu thầu (mã số PMU-C14); Trợ lý Đấu thầu (mã số PMU-C15); Tư vấn trong nước về Quản lý hợp đồng (mã số PMU-C16); Tư vấn trong nước về Kiến trúc (mã số PMU-C17).

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHCN HÀ NỘI

KHOẢN VAY SỐ 2750/2751-VIE

THÔNG BÁO MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM CHO CÁC VỊ TRÍ TƯ VẤN CÁ NHÂN

1. Chính phủ Việt Nam đã ký kết với Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) khoản vay để đầu tư Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Dự án sẽ sử dụng một phần số tiền khoản vay này để thanh toán cho các hợp đồng tư vấn cá nhân.

2. Cơ quan chủ quản và Chủ đầu tư là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã ủy quyền cho Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (PMU-USTH) thực hiện việc tuyển dụng các tư vấn cá nhân gồm:

- Tư vấn Đấu thầu (mã số PMU-C9)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150017

- Tư vấn Quản lý xây dựng (mã số PMU-C10)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150053

- Kế toán tổng hợp (mã số PMU-C11)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150061

- Phiên dịch (mã số PMU-C12)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150065

- Tư vấn Quốc tế về Đấu thầu (mã số PMU-C13)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=149968

- Tư vấn trong nước về Đấu thầu (mã số PMU-C14)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150016

- Trợ lý Đấu thầu (mã số PMU-C15)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150050

- Tư vấn trong nước về Quản lý hợp đồng (mã số PMU-C16)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150066

- Tư vấn trong nước về Kiến trúc (mã số PMU-C17)

https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=150067

3. Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo mời các tư vấn có năng lực và kinh nghiệm phù hợp bày tỏ quan tâm về các dịch vụ tư vấn trên. Các Điều khoản tham chiếu của các vị trí này được đăng tải trên Website của PMU-USTH: http://pmu-usth.edu.vn/ và Website của ADB: http://csrn.adb.org/. Hợp đồng dự kiến được bắt đầu thực hiện từ Q1/2019.

4. Các tư vấn được lựa chọn theo quy định trong Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và Các bên vay vốn (phát hành bởi ADB vào tháng 7/2013 và điều chỉnh tại từng thời điểm), áp dụng quy trình Lựa chọn tư vấn cá nhân và theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

5. Các tư vấn quan tâm xem chi tiết tại Website của ADB: http://csrn.adb.org/ hoặc các đường link nêu trên hoặc gửi thư yêu cầu tới địa chỉ dưới đây.

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tòa nhà A1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3623 1663

E-mail: contact@pmu-usth.edu.vn


Các tin khác
Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 2
Lượt truy cập: 1,829,709