14/12/2016 10:27:39 GMT

Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo mời các tư vấn có năng lực và kinh nghiệm phù hợp bày tỏ quan tâm về gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập 2015 - 2016

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
KHOẢN VAY SỐ 2750/2751-VIE

THÔNG BÁO MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
Gói thầu : Tư vấn kiểm toán độc lâp cho năm 2015 - 2016

1. Chính phủ Việt Nam đã ký kết với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) khoản vay để đầu tư thực hiện Dự án xây dựng trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN). Dự án sẽ sử dụng một phần số tiền khoản vay này để thanh toán cho gói thầu Tư vấn kiểm toán độc lập cho năm 2015 và 2016 (Mã số PMU-USTH-01.16).

2. Nay Ban Quản lý dự án (BQLDA), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kính mời các công ty tư vấn có đủ tư cách hợp lệ bày tỏ quan tâm đối với việc cung cấp các dịch vụ cho gói thầu trên. Công ty tư vấn sẽ hỗ trợ BQLDA thực hiện công tác kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính của dự án trong năm tài chính 2015 và 2016; kiểm toán các nguồn vốn ODA (ADF và OCR) và vốn đối ứng của Chính phủ; đưa ra ý kiến về việc sử dụng vốn vay của ADB, việc tuân thủ đúng các điều khoản trong hiệp định vốn vay của ADB và việc áp dụng các thủ tục rút tài khoản tạm ứng/bảng kê chi tiêu. Báo cáo kiểm toán sẽ được Chính phủ và ADB sử dụng trong quá trình đánh giá chung về tình hình tài chính của dự án. Chi tiết về gói thầu có tại các Điều khoản tham chiếu của vị trí này được đăng tải trên website của ADB. Hợp đồng dự kiến được bắt đầu thực hiện từ 25/4/2017 và hoàn thành nộp báo cáo vào ngày 15/6/2017.

3. Công ty tư vấn (Tư vấn) sẽ được dựa chọn theo quy định trong Hướng dẫn sử dụng tư vấn đối với Ngân hàng phát triển Châu Á và các bên vay vốn (Phát hành tháng 7/2013 và điều chỉnh tại từng thời điểm) và áp dụng quy trình Lựa chọn dựa trên chi phí thấp nhất(LCS).

4. Các công ty tư vấn quan tâm có thể tải mẫu Hồ sơ quan tâm (HSQT) và các Điều khoản tham chiếu từ website của ADB tại liên kết http://csrn.adb.org/csrn/home.htm?page=mainPage hoặc gửi thư yêu cầu tới địa chỉ dưới đây. Thời hạn nộp HSQT là 06/01/2017.


Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tầng 2, Nhà A1, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Hà Nội,

Số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:+84.4.36231663 Fax: +84.4.36231659 Email: contact@pmu-usth.edu.vn


Thao khảo chi tiết tại: 20161208_Hồ sơ mời quan tâm.pdf

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 1,537,618