21/04/2017 09:37:12 GMT
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu TKCS, thuộc Dự án xây dựng trường ĐHKHCNHN, cụ thuể như sau:
 1. Tên gói thầu: Thiết kế cơ sở , thuộc dự án xây dựng Trường ĐHKHCNHN
 2. Nội dung chính của gói thầu:     
  - Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
  - Thiết kế cơ sở ( Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Trường ĐHKHCNHN)
 3. Giá trị gói thầu (đã bao gồm thuế): 2.100.639 USD, tương đương 47.684.505.300 VNĐ
 4. Nguồn vốn: 
  - 60,9 % vốn OCR: 1.154.559 USD, tương đương 26.208.489.300 VNĐ
  - 39,1% vốn ADF: 741.268 USD, tương đương 16.826.783.600 VNĐ
  - Vốn đối ứng: 204.812 USD, tương đương 4.649.232.400 VNĐ
 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn từ một nguồn (SSS)
 6. Kiểu đề xuất: Đề xuất kỹ thuật giản đơn (STP), 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
 7. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 2/2017
 8. Hình thức hợp đồng: Trọn gói
 9. Thời gian thực hiện hợp đồng (không kể thời gian thẩm định, phê duyệt): 5 tháng

Điều 2: Tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu và Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN có trách nhiệm lập, thẩm định tổ chức lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.
 Ủy quyền cho Giám đốc Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN phê duyệt hồ sơ mời thầu

Điều 3: Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Tổ trưởng Tổ tư vấn lựa chọn nhà thầu và Giám đốc Ban QLDA xây dựng Trường ĐHKHCNHN chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ban quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Tầng 2, Nhà A1, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công Nghệ Hà Nội,
Số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:+84.4.36231663 Fax: +84.4.36231659 Email: contact@pmu-usth.edu.vn

Tìm kiếm thông tin
Thống kê
Trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 1,537,581